Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 18 desember
Hodalen kirke
fredag 23 desember
Tolga omsorgstun
lørdag 24 desember
Holøydalen kirke
Tolga kirke
søndag 25 desember
Vingelen kirke
Tolga kirke
Hodalen kirke
lørdag 31 desember
Tolga kirke

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no