Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 9 oktober
Vingelen kirke
Tolga kirke
mandag 17 oktober
Hodalen kirke
søndag 23 oktober
Holøydalen kirke
søndag 6 november
Tolga kirke
Vingelen kirke
søndag 13 november
Hodalen kirke
søndag 27 november
Vingelen kirke

Velkommen til kirkene i Tolga sin hjemmeside!


Kirkeorgelet i Vingelen

Ja til mektig orgelbrus i Vingelen kirke

Les mer
tolga og prester
PRESTER I TOLGA

Tolga prestegjeld har hatt egen sokneprest fra 1735. Prestene var kongens embetsmenn og var i egenskap av det i en høy posisjon i bygda. Mange av prestene ble lederskikkelser i bygda. Et godt eksempel på det er at da formannskapsloven kom i 1837, var prestene ofte ordførere i kommunen.


Les mer
Kirkebøker
BLA I KIRKEBØKENE FRA TOLGA
Kirkebøkene var gamle dagers folkeregistre. I dag er kirkebøkene viktige kilder for slektsgranskere. På Digitalarkivet kan du bruke både skannede og transkriberte, søkbare kirkebøker for hele landet.
Les mer
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no