Den Norske Kirke
Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 24 januar
11:00
Holøydalen kirke
søndag 7 februar
11:00
Vingelen kirke
19:00
Hodalen kirke
søndag 14 februar
Tron ungdomssenter
søndag 28 februar
11:00
Skihytta Vingelen
19:00
Tolga kirke
søndag 14 mars
Tolga kirke
19:00
Holøydalen kirke

Velkommen til kirkene i Tolga sin hjemmeside!


Oppdatert 8. mai 2020: Kirkene i Tolga åpner gradvis i ei annerledes tid

Etter en lang periode med aktivitet på nett, forbereder vi oss nå på å møtes til gudstjenester og kirkelige handlinger igjen. Vi er underlagt nasjonale smitteveiledere for kirken, og jobber nå med å skape trygge gode møter med menighetene i åpne kirker, men med noen begrensninger.

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere: a.

  1. Maksimalt 50 personer (+ medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd).
  2. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  3. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas
  4. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter. I Tolga gjelder nå nasjonale retningslinjer, og det utarbeides lokale presiseringer og rutiner for å overholde disse. 

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer IV. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Lokale presiseringer som bygger på disse punktene vil komme her.
Les nasjonal smitteveileder her
Les lokale presiseringer her

Les mer
stemmeseddel_stemmeurne_kirkevalget_2019.jpg
Kirkevalget 2019 - Oppdatert endelig resultat
Da er kirkevalget 2019 over. I vårt fellesrådsområdet kan vi konstatere stort engasjement og god valgdeltakelse, sett opp mot deltakelse ellers i landet. Det er bra! Nå skal nye menighetsråd i ilden de neste 4 årene, og vi ønsker lykke til. Se valgresultatet her.

 
Les mer
lia.jpg
Tur til Lia Gård 22.9

Avreise fra Malmplassen: kl  09.00, retur fra Lia Gård: kl 15.00


Påmelding.

Hva er Lia Gård?
Les mer
Sommerarrangementer

Velkommen til friluftsmesser, konserter, sangkveld og olsokvandring!

Les mer
stillas2.jpg
Restaurering av taket på Tolga kirke
Fra sommeren 2018 restaureres taket på Tolga kirke. Vi beklager ulempene dette medfører brukerne av kirkebygget.
Les mer
Kirkehilsen-logo.jpg
Vil du bli redaktør?
Har du lyst til å bli med på å utvikle Kirkehilsen, Norges flotteste menighetsblad? 
Vi trenger en som vil ta på seg jobben med å koordinere redaksjonsmøter, samle inn stoff og ha kontakt med layout/trykking (eksternt firma).
 
Les mer
Kirkeklokken_2.jpg
23.10 ringer kirkeklokkene for et lidende folk
Søndag 23.10 ringer kirkeklokkene for Syria og Iraks lidende folk fra klokka 13 til 13.15
Les mer
Kirkevalget 2015
Nye menighetsråd
Da er årets kirkevalg unnagjort, og nye menighetsråd er valgt for fire år.
Les mer
Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: