Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 10 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 24 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 31 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen
søndag 7 august
12:00
Friluftsgudstjeneste-Hodalen
søndag 14 august
Tolga kirke
søndag 21 august
Vingelen kirke- og skolemuseum
søndag 11 september
Tolga kirke
søndag 18 september
Vingelen kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Musikkandakt
Syng
Ungdomsgudstjeneste

Juli


10Søndag
12:00 - 13:00
i Setermesse-Tolga
Setermesse på Flatvollen. Kaffeservering.

24Søndag
12:00 - 13:00
i Setermesse-Vingelen
Seterrmesse. Kaffeservering.

31Søndag
12:00 - 13:00
i Friluftsgudstjeneste-Holøydalen

August


07Søndag
12:00 - 13:00
i Friluftsgudstjeneste-Hodalen
Friluftsgudstjeneste kl. 12.00. på Mælan, danseplassen i Vikom ved Drengen.

14Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Tolga kirke
Salmekveld. Program kommer senere. Andakt.

21Søndag
19:30 - 20:30
Musikkandakt i Vingelen kirke- og skolemuseum
Salmekveld i Kirke-og skole museet. Ved Svein Gjelten Bakken og Reidun Woie Kleveland. Kirkekaffe.

September


11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Høsttakkegudstjeneste med 50-års konfirmantene. Kirkekaffe.

18Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Vingelen kirke
Høsttakkegustjeneste med utdeling av bøker til 4- og 6-åringer.

18Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Holøydalen kirke
Høsttakkegudstjeneste. Kirkekaffe.

25Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Hodalen kirke
Høsttakkegudstjeneste. Kirkekaffe.

Oktober


09Søndag
11:00 - 12:00
Ungdomsgudstjeneste i Vingelen kirke
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.

09Søndag
19:00 - 20:00
Ungdomsgudstjeneste i Tolga kirke
Gudstjeneste med konfirmnatpresentasjon.

17Mandag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Hodalen kirke

23Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Holøydalen kirke

November


06Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Allehelgensgudstjeneste. Vi minnes de det har vært gravferd for det siste året. Pårørende fra Tolga, Hodalen og Holøydalen sokn er spesielt innvitert. Kirkekaffe.

06Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Vingelen kirke
Allehelgensgudstjeneste. Vi minnes de det har vært gravferd for det siste året. Pårørende er speielt innvitert. Kirkekaffe.

13Søndag
11:00 - 12:00
Ungdomsgudstjeneste i Hodalen kirke
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.

27Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Vingelen kirke
Adventsgudstjeneste. Vi bærer inn julekrybba. Barnekoret synger.

Desember


04Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Tolga kirke
Familiegudstjeneste med deltakelse fra Lys Våken barna. Kirkekaffe.

18Søndag
19:00 - 20:00
Syng inn jula. i Hodalen kirke
Syng inn jula. Andakt.

23Fredag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste i Tolga omsorgstun
Julegudstjeneste på Omsorgstunet. Åpen for alle.

24Lørdag
13:30 - 14:30
Gudstjeneste i Holøydalen kirke
Julekveldsgudstjeneste.

24Lørdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Julekveldsgudstjeneste.

25Søndag
09:00 - 10:00
Gudstjeneste i Vingelen kirke
Juledagsgudstjeneste.

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Juledagsgudstjeneste.

25Søndag
13:00 - 14:00
Gudstjeneste i Hodalen kirke
Juledagsgudstjeneste.

31Lørdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Nyttårsgudstjeneste.

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no