Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 18 desember
Hodalen kirke
fredag 23 desember
Tolga omsorgstun
lørdag 24 desember
Holøydalen kirke
Tolga kirke
søndag 25 desember
Vingelen kirke
Tolga kirke
Hodalen kirke
lørdag 31 desember
Tolga kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Gudstjeneste
Syng

Desember


18Søndag
19:00 - 20:00
Syng inn jula. i Hodalen kirke
Syng inn jula. Andakt.

23Fredag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste i Tolga omsorgstun
Julegudstjeneste på Omsorgstunet. Åpen for alle.

24Lørdag
13:30 - 14:30
Gudstjeneste i Holøydalen kirke
Julekveldsgudstjeneste.

24Lørdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Julekveldsgudstjeneste.

25Søndag
09:00 - 10:00
Gudstjeneste i Vingelen kirke
Juledagsgudstjeneste.

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Juledagsgudstjeneste.

25Søndag
13:00 - 14:00
Gudstjeneste i Hodalen kirke
Juledagsgudstjeneste.

31Lørdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste i Tolga kirke
Nyttårsgudstjeneste.

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no