Menighetene i Tolga
KALENDER

lørdag 28 mai
Tolga kirke
lørdag 4 juni
Vingelen kirke
søndag 5 juni
11:00
Hodalen kirke
Holøydalen kirke
søndag 26 juni
Dølmotunet
søndag 10 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 24 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 31 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste

Juni


04Lørdag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Vingelen kirke

05Søndag
11:00 - 12:00
i Hodalen kirke

05Søndag
13:30 - 14:30
Konfirmasjonsgudstjeneste i Holøydalen kirke

26Søndag
12:00 - 13:00
Familiegudstjeneste i Dølmotunet

Juli


10Søndag
12:00 - 13:00
i Setermesse-Tolga
Setermesse på Flatvollen. Kaffeservering.

24Søndag
12:00 - 13:00
i Setermesse-Vingelen
Seterrmesse. Kaffeservering.

31Søndag
12:00 - 13:00
i Friluftsgudstjeneste-Holøydalen

August


07Søndag
12:00 - 13:00
i Friluftsgudstjeneste-Hodalen
Friluftsgudstjeneste kl. 12.00. på Mælan, danseplassen i Vikom ved Drengen.

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no