Menighetene i Tolga
Kirkebygg og gravlunder

Holøydalen Kirke
Tolga kirke
Hodalen kirke
Vingelen Kirke
KALENDER

mandag 17 mai
10:00
Vingelen kirke
12:00
Tolga kirke
søndag 23 mai
11:00
Hodalen kirke
Holøydalen kirke
lørdag 29 mai
Tolga kirke
lørdag 5 juni
Vingelen kirke
søndag 20 juni
Dølmotunet på Tolga
søndag 11 juli
12:00
Seterrmesse-Tolga

Vingelen kirke

Lun langplankirke fra den mest aktive byggeperioden i norsk kirkehistorie.

En kan med sikkerhet si at det har vært 3 kirker i Vingelen. Den eldste sto på garden Persjordet, og var antagelig en enskipet stavkirke uten søyler. Den ble nok revet like etter at den neste kirken, Trefoldighetskirken, var ferdig i 1653. Dagens kirke ble innviet i 1880, og Trefoldighetskirken, som sto på den gamle kirkegården ble revet i 1881. Kirka er bygd i tømmer med nygotisk stil, og er tegnet av arkitekt Nissen. Kirka ble dekorert av maleren Ragnvald Einbu i 1926. Dagens orgel ble innstallert i 1964 og er bygd av orgelfabrikken i Snertingdal.

Link til Vingelen kirke på siden Norske Kirkebygg Link 1 Link 2 Interiør

Vingelen kirke - kirke13

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: