Menighetene i Tolga
Kirkebygg og gravlunder

Holøydalen Kirke
Tolga kirke
Hodalen kirke
Vingelen Kirke
KALENDER

søndag 20 juni
Dølmotunet på Tolga
søndag 11 juli
Seterrmesse-Tolga
søndag 25 juli
Setermesse-Vingelen
tirsdag 27 juli
Utendørs
søndag 1 august
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen
søndag 15 august
Friluftsgudstjeneste-Hodalen
Tolga kirke
lørdag 4 september
Tolga kirke

Hodalen kirke

Hodalen kirke

Tømmerkirke med naturen tett innpå

Hodalen hadde egen kirkegård som ble innviet i 1899, og det var ønsker om å bygge en egen kirke. Tanken fikk fart på 1920–tallet da en begynte å samle inn penger til formålet. Kirka ble laftet  i Sømådalen i 1932 og innviet i 1934. Innvielsen ble overført i radio av programredaktør Diese. Naturen ligger helt innpå kirken, og den vakre kirkegården går i ett med naturen.

Hodalen kirke – kirke9

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no