Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 8 oktober
11:00
Tolga kirke
19:00
Vingelen kirke
søndag 22 oktober
11:00
Holøydalen kirke
13:00
Hodalen kirke
søndag 5 november
11:00
Tolga kirke
19:00
Vingelen kirke
søndag 19 november
11:00
Tolga kirke
søndag 10 desember
11:00
Tolga kirke

Nyheter

Kirkevalget 2023 Informasjon om Supplerende nominasjon

Dersom det etter 31.mars kun er kommet inn listeforslag fra nominasjonskomiteen er det åpent for supplerende nominasjon. Det vil si at det kan fremmes et nytt forslag til kandidat til listeforslaget. Dette forslaget skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. 

Forslag til nye kandidater gjennom supplerende nominasjon må være valgstyret i hende innen 15.mai kl. 12.00.

Valgstyret skal innen 20.mai 2023 avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes.

Publisert av: Elisabeth Saanum den 26-04-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no