Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 mars
Vingelen kirke
Tolga kirke
søndag 24 mars
11:00
Kletthytta
torsdag 28 mars
19:00
Hodalen kirke
fredag 29 mars
11:00
Holøydalen kirke
søndag 31 mars
09:00
Vingelen kirke
11:00
Tolga kirke
søndag 14 april
Tolga kirke

Nyheter

Kirkevalget 2023

Kirkevalget 2023

KIRKEVALG 2023

Lister til menighetsråds-valget.

Nominasjonskomité i Vingelen, Tolga, Hodalen og Holøydalen sokn setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en egen liste til valg av menighetsråd. For nærmere informasjon om de formelle kravene, ta kontakt med kirkevergen på Tolga.

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12. til kirkekontoret.

 

Kirkevalget finner sted 11. september 2023. Nytt i årets kirkevalg, er muligheten til å forhåndsstemme digitalt. Alle velgere vil fra 10. august til 6. september kunne avgi sin stemme fra mobil, nettbrett eller pc ved å logge inn med BankID eller lignende.

Dersom man heller vil stemme på valgdagen, er denne sammen med kommune- og fylkestingsvalget 11. september. 

De som ønsker å forhåndsstemme fysisk og ved oppmøte, kan gjøre det på nasjonal forhåndsstemmedag 31. august, eller på kirkekontoret på bestemte dager.

Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Publisert av: Elisabeth Saanum den 07-03-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no