Menighetene i Tolga
KALENDER

lørdag 28 mai
Tolga kirke
lørdag 4 juni
Vingelen kirke
søndag 5 juni
11:00
Hodalen kirke
Holøydalen kirke
søndag 26 juni
Dølmotunet
søndag 10 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 24 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 31 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen

BLA I KIRKEBØKENE FRA TOLGA

Kirkebøkene var gamle dagers folkeregistre. I dag er kirkebøkene viktige kilder for slektsgranskere. På Digitalarkivet kan du bruke både skannede og transkriberte, søkbare kirkebøker for hele landet.

I kirkebøkene har presten notert de kirkelige handlingene gjennom hele året. Den eldste bevarte kirkeboka i Norge starter i 1623, den nest eldste i 1634. Det finnes kirkebøker fra før 1688 i litt over 40 prestegjeld. Men i de fleste av landets prestegjeld går kirkebøkene tilbake til omkring 1700.

Den eldste kirkeboka for Tolga starter i 1722, og er registrert under Tynset prestegjeld. Først i 1735 ble Tolga med Os og Vingelen sokn eget prestegjeld, og fra 1733 er det ført egne kirkebøker for Tolga som omfattet Os, Tolga og Vingelen sokn.

Det er forskjell på hvordan kirkebøkene er ført og dermed hvilke opplysninger du finner i dem, alt etter hvor gamle kirkebøkene er. Fram til andre halvdel av 1800-tallet er kirkebøkene som oftest skrevet med gotisk håndskrift.

I Digitalarkivet finner du kirkebøker fra begynnelsen av 1600-tallet og helt opp til 1970-tallet.Nyere kirkebøker som ikke er tilgjengelige i Digitalarkivet, oppbevares enten i statsarkivene, eller kan fremdeles befinne seg på menighetskontorene. Opplysninger om dødsårsak og adopsjon er taushetsbelagte.

 

LENKER

Skanna kirkebøker fra Tolga

Veiledning for søk i kirkebøker

 

Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 09-05-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no