KALENDER
01 November
11:00 Gudstjeneste, Tolga kirke
19:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke
29 November
11:00 Familiegudstjeneste, Tolga kirke
06 Desember
11:00 Familiegudstjeneste, Vingelen kirke
23 Desember
16:00 Institusjonsgudstjeneste, Tolga omsorgstun
24 Desember
13:30 Gudstjeneste, Holøydalen kirke
16:00 Gudstjeneste, Tolga kirke
25 Desember
09:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke

 

Velkommen til kirkene i Tolga sin hjemmeside!


bilde_stilling_ledig_lite.jpg
Søk på spennende stilling som kirkeverge - søknadsfrist 4. november 2020

Daglig leder/kirkeverge i Tolga

Tolga kirkelige Fellesråd har ledig 65% stilling som daglig leder/kirkeverge for snarlig tiltredelse.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

 Se fullstendig utlysningstekst her. 

Søknadsfrist: 04.11.2020.

Oppdatert 8. mai 2020: Kirkene i Tolga åpner gradvis i ei annerledes tid

Etter en lang periode med aktivitet på nett, forbereder vi oss nå på å møtes til gudstjenester og kirkelige handlinger igjen. Vi er underlagt nasjonale smitteveiledere for kirken, og jobber nå med å skape trygge gode møter med menighetene i åpne kirker, men med noen begrensninger.

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere: a.

  1. Maksimalt 50 personer (+ medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd).
  2. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  3. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas
  4. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter. I Tolga gjelder nå nasjonale retningslinjer, og det utarbeides lokale presiseringer og rutiner for å overholde disse. 

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer IV. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Lokale presiseringer som bygger på disse punktene vil komme her.
Les nasjonal smitteveileder her
Les lokale presiseringer herLes mer »
stemmeseddel_stemmeurne_kirkevalget_2019.jpg
Kirkevalget 2019 - Oppdatert endelig resultat

Da er kirkevalget 2019 over. I vårt fellesrådsområdet kan vi konstatere stort engasjement og god valgdeltakelse, sett opp mot deltakelse ellers i landet. Det er bra! Nå skal nye menighetsråd i ilden de neste 4 årene, og vi ønsker lykke til. Se valgresultatet her.

 


Les mer »
Tur til Lia Gård 22.9

Avreise fra Malmplassen: kl  09.00, retur fra Lia Gård: kl 15.00


Påmelding.

Hva er Lia Gård?


Les mer »
lia.jpg
Sommerarrangementer

Velkommen til friluftsmesser, konserter, sangkveld og olsokvandring!Les mer »
Kirkehilsen-logo.jpg
Vil du bli redaktør?

Har du lyst til å bli med på å utvikle Kirkehilsen, Norges flotteste menighetsblad? 
Vi trenger en som vil ta på seg jobben med å koordinere redaksjonsmøter, samle inn stoff og ha kontakt med layout/trykking (eksternt firma).
 


Les mer »
 
stillas2.jpg
Restaurering av taket på Tolga kirke

Fra sommeren 2018 restaureres taket på Tolga kirke. Vi beklager ulempene dette medfører brukerne av kirkebygget.

Les mer »
Kirkeklokken_2.jpg
23.10 ringer kirkeklokkene for et lidende folk

Søndag 23.10 ringer kirkeklokkene for Syria og Iraks lidende folk fra klokka 13 til 13.15

Les mer »
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Menighetene i Tolga. Powered by KWeb fra kirkedata.no