Menighetene i Tolga
Kirkebygg og gravlunder

Holøydalen Kirke
Tolga kirke
Hodalen kirke
Vingelen Kirke
KALENDER

søndag 3 oktober
Vingelen kirke
søndag 10 oktober
Holøydalen kirke
Hodalen kirke
søndag 24 oktober
Tolga kirke
Vingelen kirke
søndag 7 november
Vingelen kirke
Tolga kirke
søndag 14 november
Hodalen kirke

Tolga kirke

Tolga kirke

Åttekanta kirke med galleri i flere etasjer. Flott utsikt!

Tolga kirke ble innviet i 1840, og står på samme plassen som den gamle kirka (1688–1840). Det som særpreger kirka er den åttekanta formen, og de kraftige tømmerkonstruksjonene. Den har sitteplasser på tre plan, med gallerier rundt nesten hele kirkerommet. Herfra har man fugleperspektiv på gudstjenestene eller konsertene – hvis man ikke har høydeskrekk! Kirka har ca 400 plasser og har gallerier i to høyder. Det var en større restaurering av kirka i 1962–1965, der målet var å føre kirke mer tilbake til sitt opprinnelige preg. Dette skjedde bl.a.gjennom avluting av tømmerveggene, den opprinnelige altertavlen –Korsfestelsen– ble satt på plass igjen, det gamle gulvet ble tatt i bruk igjen og dørene til benkene ble satt på plass. Kirka har et attenstemmers orgel fra 1974 som er bygget av Norsk Orgelfabrikk i Snertingdal.

Link til Tolga kirke på Norske Kirkebygg

Tolga kirke – Kirke6

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no