Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 14 august
Tolga kirke
søndag 21 august
Vingelen kirke- og skolemuseum
søndag 11 september
Tolga kirke
søndag 18 september
Vingelen kirke
Holøydalen kirke
søndag 25 september
Hodalen kirke
søndag 9 oktober
Vingelen kirke
Tolga kirke

Åpne kirker sommeren 2022

Vingelen

Åpen kirke i Vingelen fra og med lørdag 25.juni til og med søndag 7.august.

Kirken er åpen fra 11.00- 16.00.

 Hodalen

Åpen kirke fra og med søndag 24.juli til og med søndag 31.juli.

Kirken er åpen fra 10.00-17.00.

Holøydalen

Åpen kirke torsdag 28. juli kl. 10.00 til kl. 16.00

Tolga

 Åpen kirke fra og med mandag 20.juni til og med søndag 14.august. .  

 Kirken er åpen fra kl 11.00-18.00.

 

Av: Elisabeth Saanum   Publisert: 27-06-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no