Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 9 oktober
Vingelen kirke
Tolga kirke
mandag 17 oktober
Hodalen kirke
søndag 23 oktober
Holøydalen kirke
søndag 6 november
Tolga kirke
Vingelen kirke
søndag 13 november
Hodalen kirke
søndag 27 november
Vingelen kirke

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT!

Alle ungdommer er velkomne som konfirmanter i kirken! 
Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. Også du som ikke er døpt er velkommen.

Vi ønsker for deg dette året er at du skal få oppleve et godt felleskap, og at du blir mer kjent med deg selv, kirka di og den kristne tro!

Velkommen til et bedre vanlig konfirmant-år!

Endelig kan vi invitere til det vi forventer å bli et vanlig konfirmant-år! Men tida har også gitt mulighet til å tenke nytt. Så derfor inviterer vi til et bedre vanlig konfirmant-år!

Konfirmanttida vil bli lagt til litt lengre og færre samlinger for å minske travelheten hos en aktiv 9-trinns elev. Vi er også glade for å få til tettere samarbeid med Os. Det blir leir sammen med Os som før på Tron ungdomssenter, men vi vil også være sammen med dem til en samling både før og etter leieren. Vi tror det kan være fint å bli kjent med flere ungdommer dette spesielle året og at det er positivt med flere ulike ledere.

Håper mange av dere som er født i 2008 har lyst til å oppleve alt det flotte med å være konfirmant i kirka!

Få oppleve dette året som er litt annerledes; et år for refleksjon og samtale om tro og tvil, et år om det å være ung og vise omtanke for andre, og et år for mye felleskap og moro. Å forstå vår egen kristne kulturarv og tro for å kunne møte andres med trygghet, har aldri vært viktigere enn nå i et land som stadig blir mer sammensatt kulturelt og religiøst. 

Dåp er ingen forutsetning for å delta i konfirmantåret. Men for å bli konfirmert må en være døpt. Hvis du ikke er døpt, ordner vi dette før konfirmasjonsdagen.  

Etter ei stund borte fra konfirmantarbeid, gleder jeg med nå veldig til å ha konfirmanter igjen!

Nedenfor finner du informasjonsbrevet om konfirmasjon 2023 (som også sendes i posten til alle medlemmer). Håper vi sees??  

Informasjonsbrev om konfirmasjon 2023 i Tolga

 

Hilsen sokneprest Reidun Woie KlevelandPÅMELDING TIL KONFIRMASJON
Her kan du melde deg på som konfirmant. Klikk på lenken under og fyll ut skjemaet innen 29 august 2022! 

https://minkirkeside.no/Tolga

Av: Reidun Woie Kleveland   Publisert: 31-05-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no