Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 9 oktober
Vingelen kirke
Tolga kirke
mandag 17 oktober
Hodalen kirke
søndag 23 oktober
Holøydalen kirke
søndag 6 november
Tolga kirke
Vingelen kirke
søndag 13 november
Hodalen kirke
søndag 27 november
Vingelen kirke

PRESTER I TOLGA

Tolga prestegjeld har hatt egen sokneprest fra 1735. Prestene var kongens embetsmenn og var i egenskap av det i en høy posisjon i bygda. Mange av prestene ble lederskikkelser i bygda. Et godt eksempel på det er at da formannskapsloven kom i 1837, var prestene ofte ordførere i kommunen.


Frem til 1735 var Tolga en del av Tynsets gamle prestegjeld. Det omfattet i sin tid hele dagens prosti, unntatt Rendalen. I  1735, ble dette store kallet delt i tre prestegjeld og Tolga ble selvstendig prestegjeld med anneksene Vingelen og Os. 

Ivar Sæter forteller i den gamle bygdeboka for Tolga at "Fra 1688 og til da blev Tolgen som anneks betjent af kapellaner fra Tønset med bopæl dels på Tolgen og dels i Vingelen, der da betragtedes som hovedsogn".

Et knippe av "gammelprestene" på Tolga.

Kapellaner på Tolga fra 1688 til 1735

  Niels Jensen Friis (fra 1688 til 1693)

  Anders Oliver Wangberg (fra 1693) - den berømte svartebokpresten på Tolga.

  Anders Mikkelsen Schjelderup (fra 1713 til 1735)

 

Sokneprester på Tolga fra 1735

  Anders Mikkelsen Schjelderup (fra 1735 til 1740)

  Claus Schult (fra 1740 til 1767)

  Jørgen Olsen Mandal (fra 1767 til 1783)

  Nicolai Brønning (1783 til 1807)

  Johan Struve (fra 1808 til 1811)

  Thomas Svendsen (fra 1812 til 1818)

  Peter Lorentsen (fra 1818 til 1821)

  Lorentz Stibolt (fra 1821 til 1825)

  Christian Petersen (fra 1825 til 1832)

  Svend Stenersen (fra 1832 til 1839)

  Jens Andreas Holst (fra 1840 til 1860)

  Hans Olaus Saxlund (fra 1860 til 1870)

  Peter Olaus Strømme (fra 1871 til 1877)

  Hans Fredrik Davidsen (fra 1877 til 1883)

  Kaspar Henrik Hansen (fra 1883 til 1890)

  Jacob A. Lied Jervell (fra 1890 til 1901)

  Jacob Schulz (fra 1902 til 1912)

  Sophus Frøland (fra 1912 til 1916)

  Trygve Klute (fra 1916 til 1945)

  Jens Hartvig Svare (fra 1945 til 1957)

  Erik Helgaker (fra 1958 til 1971)

  Aksel Solbu (fra 1971 til 1973)

  Arne Skjånes (fra 1973 til 1995)

  Siv Rindal (fra 1996 til 2008)

  Børre Rindal delte stillingen med kona Siv i begynnelsen.

  Simen Simensen (fra 2009 til 2015)

  Reidun Woie Kleveland (fra 2015

 

Kallskapellaner i Tolga fra 1951 til 1982

Tolga prestegjeld dekket både Tolga og Os. Det betydde at det var et veldig område som presten skulle dekke. I 1951 ble det derfor ansatt hjelpeprest, som senere fikk tittelen kallskapellan.

  Per Kristian Husby (fra 1951 til 1960).

  Odd Bjørn Bertelsen (fra 1960 til 1970)

  Thor Gjermund Evje (fra 1971 til 1979)

  Jon Geir Johnson (fra 1979 til 1982) Han ble den første sokneprest i Os prestegjeld.

 
Av stiftskapellaner og vikarprester kan nevnes:

  Halfdan Støp, 1890

  Lars Mjøs, 1902

  Hans Jentoft, 1912

  Ole Jønneberg Urdal Aanensen, 1916

  Hans Kvale, 1957-1958

  Sigurd Bergene, 1970

  Leon Brevik, 1971

  Ole Andreas Møllerløkken, 1973-1974     

           

 

 

Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 06-06-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no