Menighetene i Tolga
KALENDER

lørdag 28 mai
Tolga kirke
lørdag 4 juni
Vingelen kirke
søndag 5 juni
11:00
Hodalen kirke
Holøydalen kirke
søndag 26 juni
Dølmotunet
søndag 10 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 24 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 31 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen

KONFIRMASJON I TOLGA KIRKE

Lørdag den 28. mai, kl. 11.00 er det konfirmasjon i Tolga kirke. 

Årets konfirmanter er:

  Maria Bakken 

  Marte Bakken-Mælan

  Even Kveberg Hagen

  Chishimba Kulutu

  Kamona Kulutu

  Otilie Lysgård Moen

  Axel Sankar-Øyan

  Lisa Sæther Verdenius

  Petter Volden

Menighetene i Tolga ønsker deg lykke til med dagen og fremtiden

Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 09-05-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no