Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 9 oktober
Vingelen kirke
Tolga kirke
mandag 17 oktober
Hodalen kirke
søndag 23 oktober
Holøydalen kirke
søndag 6 november
Tolga kirke
Vingelen kirke
søndag 13 november
Hodalen kirke
søndag 27 november
Vingelen kirke

KONFIRMASJON I VINGELEN KIRKE

Lørdag den 4. juni, kl. 11.00 er det konfirmasjon i Vingelen kirke. 

Årets konfirmanter er:

  Jon Storhaug Eide

  Maren Heggstad Graven

  Per Jakob Sæter Jordet

  Magne Flaa Nordistuen

  Marit Sollid Nordvang

  Torstein Haug Trøan

  Lavrans Urset

 

Menighetene i Tolga ønsker deg lykke til med dagen og fremtiden

Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 09-05-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no