Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

lørdag 3 juni
Vingelen kirke
søndag 4 juni
Holøydalen kirke
søndag 25 juni
Dølmotunet
søndag 2 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 23 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 30 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen
søndag 20 august
12:00
Friluftsgudstjeneste-Hodalen

Nyheter

Prester i Tolga

Tolga prestegjeld har hatt egen sokneprest fra 1735. Prestene var kongens embetsmenn og var i egenskap av det i en høy posisjon i bygda. Mange av prestene ble lederskikkelser i bygda. Et godt eksempel på det er at da formannskapsloven kom i 1837, var prestene ofte ordførere i kommunen.

Her en litt ufullstendig oversikt over prestene i Tolga prestegjeld.

PRESTER I TOLGA.

 

Tolga prestegjeld har hatt egen sokneprest fra 1735.

 

Stenersen                                                                    1833-1840

Jens Andreas Holst f. 1805                                         1840-1860

Hans Olaus Saxlund f. 1812                                        1860-1870

Peter Olaus Strømme f. 1837                                      1871-1877

Hans Fredrik Morten Luther Davidsen f. 1845                 1878-1883

Kaspar Hendrik Hansen f. 1849                                  1883-1890

Jacob Anneus Lied Jervell f. 1856                               1890-1902

Jacob Schultz f. 1867                                                  1902-1912

Sophus Frøland f. 1879                                              1912-1916

Trygve Klute f. 1881                                                   1916-1945

Jens Hartvig Svare f. 1907                                          1945-1957

Erik Helgaker f. 1903                                                 1958-1971

Aksel Solbu f. 1907                                                    1971-1973

Arne Skjånes f. 1929                                                  1973-1995

Siv Rindal                                                                   1996-2008

I de første årene delte hun stillingen med sin mann, Børre Rindal.

Simen Simensen                                                          2009-

 

Tolga prestegjeld dekket både Tolga og Os. Det betydde at det var et veldig område som presten skulle dekke. I 1951 ble det derfor ansatt hjelpeprest, som senere fikk tittelen kallskapellan.

 

Per Kristian Husby f. 1922                                          Hjelpeprest      1951-1960

Odd Bjørn Bertelsen f. 1922                                       Kallskapellan   1960-1970

Thor Gjermund Evje f. 1940                                       Kallskapellan   1971-1979

Jon Geir Johnson f. 1936                                            Kallskapellan   1979-1982
            Jon Geir Johnson ble den første sokneprest i Os prestegjeld)

 

Av stiftskapellaner og vikarprester kan nevnes:

Halfdan Støp                                       1890

Lars Mjøs                                           1902

Hans Jentoft                                        1912

Ole Jønneberg Urdal Aanensen            1916

Hans Kvale                                         1957-1958

Sigurd Bergene                                    1970

Leon Brevik                                        1971

Ole Andreas Møllerløkken                  1973-1974     

 

 

Publisert av: Eivind Vinje den 13-04-2011
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no