Menighetene i Tolga
KALENDER

søndag 14 august
Tolga kirke
søndag 21 august
Vingelen kirke- og skolemuseum
søndag 11 september
Tolga kirke
søndag 18 september
Vingelen kirke
Holøydalen kirke
søndag 25 september
Hodalen kirke
søndag 9 oktober
Vingelen kirke
Tolga kirkeSøndag 14.08.2022

Dag i kirkeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst: Mark 11,25-26

Liturg: Knut Nordhaug
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: Nei


Salmekveld. Program kommer senere. Andakt.

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Vikarprest Knut Nordhaug

Mobil: 95909842

e-post: knuthbnordhaug@gmail.com

Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no