KALENDER
01 November
11:00 Gudstjeneste, Tolga kirke
19:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke
29 November
11:00 Familiegudstjeneste, Tolga kirke
06 Desember
11:00 Familiegudstjeneste, Vingelen kirke
23 Desember
16:00 Institusjonsgudstjeneste, Tolga omsorgstun
24 Desember
13:30 Gudstjeneste, Holøydalen kirke
16:00 Gudstjeneste, Tolga kirke
25 Desember
09:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke

 

Oppdatert 8. mai 2020: Kirkene i Tolga åpner gradvis i ei annerledes tid

Etter en lang periode med aktivitet på nett, forbereder vi oss nå på å møtes til gudstjenester og kirkelige handlinger igjen. Vi er underlagt nasjonale smitteveiledere for kirken, og jobber nå med å skape trygge gode møter med menighetene i åpne kirker, men med noen begrensninger.

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere: 

  1. Maksimalt 50 personer (+ medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd).
  2. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  3. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. 1, slik at pkt. 2 kan ivaretas
  4. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter. I Tolga gjelder nå nasjonale retningslinjer, og det utarbeides lokale presiseringer og rutiner for å overholde disse. 

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Lokale presiseringer som bygger på disse punktene vil komme her.
Les nasjonal smitteveileder her
Les lokale presiseringer her

  
Av: Espen Heitman   Publisert: 07.05.2020
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Menighetene i Tolga. Powered by KWeb fra kirkedata.no