KALENDER
04 Oktober
11:00 Familiegudstjeneste, Vingelen kirke
13:00 Gudstjeneste, Holøydalen kirke
18 Oktober
11:00 Ungdomsgudstjeneste, Vingelen kirke
19:30 Ungdomsgudstjeneste, Tolga kirke
19 Oktober
19:00 Musikkandakt, Hodalen kirke
01 November
11:00 Gudstjeneste, Tolga kirke
19:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke
29 November
11:00 Familiegudstjeneste, Tolga kirke

 

Kirkevalget 2019 - Oppdatert endelig resultat

Tolga menighetsråd 2019-2023

 1. Britt Reidun Utseth Erlien
 2. Siri Merete Moe Tollan
 3. Ola Lien
 4. Julie Skogsrud Jordet
 5. Øystein Gjelten Bakken
 6. Ann Sæther

Vararepresentanter:

 1. Jan Magne Flaten
 2. Kari Gjelten
 3. Mpula Richard Mukoyo
 4. Jan Storbækken
 5. Øivind Aasen Kronstad

Valgdeltakelse Tolga: 28%
Antall avgitte stemmer (avkryssinger i manntall): 161.
Se offisielle resultatsider her: (Antall stemmer inneholder også  personstemmer)

Vingelen Menighetsråd 2019-2023

 1. Hilde Gellein Løkken
 2. Einar Heggstad
 3. Anne Kristin Aamo
 4. Inga Iversen Aasen
 5. Stian Nystuen
 6. Unni Kroken

Vararepresentanter:

 1. Tore Hilmarsen
 2. Bjørn Ivar Aasheim
 3. Hege Iren Tollan
 4. Ragnar Sollid
 5. Elin Grindvoll Gransletten

Valgdeltakelse Vingelen: 46%
Antall avgitte stemmer (avkryssinger i manntall): 152
Se offisielle resultatsider her: (Antall stemmer inneholder også  personstemmer)

Hodalen menighetsråd 2019-2023

 1. Yvonne Knol
 2. Guri Jortveit
 3. Arve Rye
 4. Bjørn Aasen

Vararepresentanter:

 1. Elin Ryen
 2. Torgeir Wåge Tronslien
 3. Dagny Marie Spånberg
 4. Esten Ole Nygjelten
 5. Marit Bakken

Valgdeltakelse Hodalen 63%
Antall avgitte stemmer (avkryssinger i manntall): 31
Se offisielle resultatsider her: (Antall stemmer inneholder også  personstemmer)

Holøydalen menighetsråd 2019-2023

 1. Monica Kåsen Smedås
 2. Solrunn Jordet
 3. Arnstein Solheim
 4. Haldis Jordet

Vararepresentanter:

 1. Jan Oddbjørn Holøien
 2. Marit Magnesdatter-Jordet
 3. Lars Peder Holøyen
 4. Jon Petter Jordet
 5. Jan Magne Pallin

Valgdeltakelse Holøydalen: 64%
Antall  avgitte stemmer 45 (avkryssinger i manntall).
Se offisielle resultatsider her: (Antall stemmer inneholder også  personstemmer)

Bispedømmerådsvalget
Her finner du resultatet fra Bispedømmerådsvalget i Hamar Bispedømme.

  
Av: Espen Heitman   Publisert: 18.09.2019
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Menighetene i Tolga. Powered by KWeb fra kirkedata.no