KALENDER
05 April
11:00 Gudstjeneste i Kletthytta
09 April
16:00 Gudstjeneste i Tolga Omsorgstun
19:00 Gudstjeneste i Hodalen Kirke
10 April
11:00 Gudstjeneste i Holøydalen Kirke
12 April
09:00 Gudstjeneste i Vingelen Kirke
11:00 Gudstjeneste i Tolga Kirke
26 April
11:00 Familiegudstjeneste, Vingelen kirke
19:00 Gudstjeneste, Tolga kirke

 

Restaurering av taket på Tolga kirke

Fra sommeren 2018 restaureres taket på Tolga kirke. Bygget vil i perioder være omgitt av stillas. Taket skal tettes, takstein skal vaskes, sjekkes og sikres, og på tårnet skal det legges nytt spon. Vi beklager ulempene arbeidet kan medføre brukerne av kirkebygget i perioden p.g.a. stillas/sikkerhet. Det er firimaet Kulturminnecompagniet som utfører arbeidet.  

  
Av: Audun Hjertager   Publisert: 24.04.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Menighetene i Tolga. Powered by KWeb fra kirkedata.no