KALENDER
04 Oktober
11:00 Familiegudstjeneste, Vingelen kirke
13:00 Gudstjeneste, Holøydalen kirke
18 Oktober
11:00 Ungdomsgudstjeneste, Vingelen kirke
19:30 Ungdomsgudstjeneste, Tolga kirke
19 Oktober
19:00 Musikkandakt, Hodalen kirke
01 November
11:00 Gudstjeneste, Tolga kirke
19:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke
29 November
11:00 Familiegudstjeneste, Tolga kirke

 

Restaurering av taket på Tolga kirke

Fra sommeren 2018 restaureres taket på Tolga kirke. Bygget vil i perioder være omgitt av stillas. Taket skal tettes, takstein skal vaskes, sjekkes og sikres, og på tårnet skal det legges nytt spon. Vi beklager ulempene arbeidet kan medføre brukerne av kirkebygget i perioden p.g.a. stillas/sikkerhet. Det er firimaet Kulturminnecompagniet som utfører arbeidet.  

  
Av: Audun Hjertager   Publisert: 24.04.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Menighetene i Tolga. Powered by KWeb fra kirkedata.no