KALENDER
06 Juni
11:00 AVLYST, Vingelen kirke
07 Juni
11:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke
21 Juni
12:00 Familiegudstjeneste, Dølmotunet
24 Juni
17:00 Musikkandakt, Vingelen kirke
12 Juli
12:00 Gudstjeneste, Setermesse-Vingelen
19 Juli
12:00 Gudstjeneste, Utendørs
26 Juli
12:00 Gudstjeneste, Setermesse-Holøydalen
16 August
12:00 Gudstjeneste, Setermesse-Hodalen

 

Vil du bli redaktør?

Bladet distribueres av menighetsrådene til alle husstander i kommunen fire ganger hvert år: Vinter/vår, forsommer, høst og advent. Trykking og layout finaniseres gjennom frivillig kontingent og annonser.

Kirkehilsens redaksjonsarbeid er dugnadsarbeid i regi av menighetene Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen, med redaksjonsmøter fire ganger årlig. Det utelukkes ikke noe godtgjørelse for redaktørarbeidet.

Kontakt:
Audun Hjertrager, kirkeverge og midlertidig redakør : kirkekontoret@tolga.kirken.no eller
Anne Maj Wangen Solheim, fellesrådsleder, 952 18 796

  
Av: Audun Hjertager   Publisert: 03.04.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Menighetene i Tolga. Powered by KWeb fra kirkedata.no