KALENDER
04 Oktober
11:00 Familiegudstjeneste, Vingelen kirke
13:00 Gudstjeneste, Holøydalen kirke
18 Oktober
11:00 Ungdomsgudstjeneste, Vingelen kirke
19:30 Ungdomsgudstjeneste, Tolga kirke
19 Oktober
19:00 Musikkandakt, Hodalen kirke
01 November
11:00 Gudstjeneste, Tolga kirke
19:00 Gudstjeneste, Vingelen kirke
29 November
11:00 Familiegudstjeneste, Tolga kirke

 

Vil du bli redaktør?

Bladet distribueres av menighetsrådene til alle husstander i kommunen fire ganger hvert år: Vinter/vår, forsommer, høst og advent. Trykking og layout finaniseres gjennom frivillig kontingent og annonser.

Kirkehilsens redaksjonsarbeid er dugnadsarbeid i regi av menighetene Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen, med redaksjonsmøter fire ganger årlig. Det utelukkes ikke noe godtgjørelse for redaktørarbeidet.

Kontakt:
Audun Hjertrager, kirkeverge og midlertidig redakør : kirkekontoret@tolga.kirken.no eller
Anne Maj Wangen Solheim, fellesrådsleder, 952 18 796

  
Av: Audun Hjertager   Publisert: 03.04.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no

Kirkeverge Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630
e-post: espen@tolga.kirken.no

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Menighetene i Tolga. Powered by KWeb fra kirkedata.no